مهرداد میناوند
ba soltan ali parvin dash ali Karami va haj Hossein hedayati
;