مهرداد میناوند
4 سال پیش
مهرداد میناوند
روزگار غريبى شده ، محبت كردن به مراتب سخت تر از محبت نديدن شده همه ما بعد مرگ عزيزمان كه خدا نصيب هيچكس نكنه ، به تفكر و تامل فرو ميرويم اما چه سود كه ديگر دير شده..... همين بدبينى هاست كه ما را از خودمان وهمديگر ميگيرد. به ياد داشته باشيم فرصت دنيا زود به سر مياد و براستى فقط خوبى و بدى ميمونه خدا همه رفتگان رو بيامرزه اما واقعييت اينه كه جاى همه ما اونجاست پس با حرفهامون همديگر رو آزار نديم . مرگ هادى عزيز كاپيتان تيممون دلم رو سوزاند ولى زندگى ادامه داره.... خدا خودتون وعزيزانتون رو نگهدار باشه و در آخر از همه استقلالياى عزيز كه خيلى شرمنده كردن تشكر ميكنم هيچ كرى هم با هيچ تيمى ندارم دنيا ارزش كرى خوندن هم نداره خاك پاى همتون مهرداد ميناوند
;