مهرداد میناوند
5 سال پیش
مهرداد میناوند
تبريك به هواداران وپيشكسوت هاى واقعى پرسپوليس بزرگ.درود به غيرت شما بازيكنان وكادر حرفه اى
;