مهرداد میناوند
4 سال پیش
مهرداد میناوند
بخشودگى اهل گنه در صف محشر ، وابسته به يك گردش چشمان حسين است . ظهر عاشورا نذر داش على كريمى با دوستان خوب جاى همه دوستان سبز
;