مهرداد میناوند
5 سال پیش
مهرداد میناوند
مردمي که تو را هميشه همراه و يکي از خودشان مي ديدند,که در تمام روزهاي تلخ و شيرين حضورت را شانه به شانه خود حس مي کرند. بماند که چقدر با جادوي ساق هايت و هنر ذاتي و نبوغ مادرزادت چه در لباس سرخ عشق مشترکمان و چه با تن پوش مقدس تيم ملي شادي را به قلب يک ملت هديه دادي. براي همه ما تو يک شخص خاص بودي و هستي شماره هشت دوست داشتني. سالروز زميني شدنت مبارک رفيق
;