مهرداد میناوند
5 سال پیش
مهرداد میناوند
جام باشگاههاى اروپا اشتورم گراتس ، گالاتاسراى ، اين عكس و گذاشتم ك يه تبريكى گفته باشم به اقاى مصطفى دنيزلى ، اميدوارم مثل مربى گرى تو ايران هم موفق باشند ايشون روزهاى خوبى براى تيم محبوبم پرسپوليس رقم زدن????????????
;