مهرداد میناوند
5 سال پیش
مهرداد میناوند
به عشق تيم بزرگ اسيا و هواداران بى نظيرش كلاه از سر بر ميدارم ، من همچنان از اين تيم و كادر فنى حمايت ميكنم به اميد روزهاى افتابى????????????
;