مهرداد میناوند
5 سال پیش
مهرداد میناوند
دلتنگي داستان عجيبي است, داستان دوري از عزيزاني که امروز خاطراتشان با قلب و روح و جان ما خو گرفته و غم نبودشان را نمي شود از فراموش کرد. در آخرين جمعه ماه صفر و در شب شهادت نگين آسماني خفته در سرزمينمان آقا امام رضا (ع) يادي مي کنيم از عزيزان سفر کرده اي که يادشان در بهترين جاي قلب هايمان جاويد و زنده است و خاطرات مشترکمان را نمي توان حتي با اقيانوس هم شست. هادي نوروزي,ناصر حجازي,غلامحسين مظلومي,مرتضي احمدي,خسرو شکيبايي,محمد علي فردين,مرتضي پاشايي,نيما وارسته,علي طباطبايي,محراب شاهرخي,پرويز دهداري,عسل بديعي,ناصر عبدالهي,بابک بيات,پوپک گلدره,بيت اله عباسپور,صمد نيکخواه بهرامي,حسين مدني و ساير بزرگاني که اسمشان از قلم افتاد و يادشان هميشه زنده است...
;