مهرداد میناوند
5 سال پیش
مهرداد میناوند
محسن عزيزم دقايقى پيش به جرگه متأهلين پيوست... برادر براى شما و همسر نازنينت از خداوند سربلندى و زندگى آروم را خواستارم . و با اين روند رو به جلو و پشتكارى كه در وجودت شاهدهستم ، مطمئنم مالك پيراهن شماره هفت تيم ملى خواهى شد. دوستت دارم .
;