مهرداد میناوند
5 سال پیش
مهرداد میناوند
سلام. امروز اظهار نظر مسئولان کشور عربستان در رابطه با حمله به ايران اسباب خنده من و خيلي از هموطنانم را فراهم کرد. من هيچ وقت سياسي نبودم و نيستم اما يک ناسيوناليست واقعي و عاشق ذره ذره خاک پاک وطنم و مردم شريف کشورم هستم. براي من خيلي عجيب است کشوري که از هيچ نظري قابل مقايسه با ما نيست اجازه اين گستاخي رو به خودش مي دهد؟ چه از لحاظ فرهنگي يا علمي,پزشکي,اقتصادي,نظامي و ورزشي در اندازه ملت ايران نيستند. کشوري که نمونه بارز نفي حقوق بشر است,کشوري که هيچ انتخاباتي در آن صورت نمي گيرد, زنان حق رانندگي ندارند و خاطيان را گردن مي زنند و چندين و چند لکه ننگ ديگر که هويت آن کشور و آل سعود را زير سوال برده است. انسان نماهاي آل سعود پا را از گليمتان فراتر نگذرايد که اين رجز خواني ها در قواره شما نيست. پ ن: من خاک پاي هموطنان عرب زبانم در خوزستان قهرمان هستم, خواهش مي کنم اين قصه را قومي و نژادي نکنيد و برداشت غلط از صحبت هايم نداشته باشيد. يا علي
;