مهرداد میناوند
5 سال پیش
مهرداد میناوند
شکر خدا که بازم هم امام رئوف پذيرفت که براي عرض ارادت به پابوسش بيايم. ممنونم امام رضا که اين بنده ناچيز را طلبيديد. خدارو شکر که اين سفر با انجام دو بازي خيريه معنوي تر خواهد شد. به همراه تيم خاطره ساز نود و هشت در مشهد هستيم تا قدمي هر چند ناچيز در راه خير برداريم. نايب الزياره همه شما دوستان خوبم هستم
;