مهرداد میناوند
4 سال پیش
مهرداد میناوند
سلام چند روزي است که بحث پيشنهاد کمک مالي حسين هدايتي و امير عابديني به باشگاه پرسپوليس در جهت تقويت تيم در فصل نقل و انتقلات نقل محافل فوتبالي شده است. من بهترين خاطرات را از مهندس امير عابديني دارم چرا که عضوي از پرسپوليس رويايي او بودم و با حسن مديريت ايشان به اروپا ترانسفر شدم. حاج حسين هدايتي را هم به خوبي مي شناسم و شاهد بودم که چقدر خالصانه طي سالهاي اخير براي اعتلاي نام پرسپوليس کوشش و تلاش کرده است. از طرفي براي جناب آقاي طاهري احترام فوق العاده اي قائل هستم به دليل وظيفه شناسي و زحمات بي منت و صادقانه اي که از ابتداي فصل براي موفقيت پرسپوليس داشته اند. اما به عنوان يک هوادار پرسپوليس دوست دارم که همه در کنار هم براي سربلندي پرسپوليس قدم برداريم. شايد اگر اين اتفاقات و اقدامات در سکوت و بدون رسانه اي شدن رخ مي داد حق مطلب به خوبي ادا مي شد و همه ما پرسپوليسي ها از آن نفع مي برديم. من به عنوان عضو کوچک اين خانواده بزرگ از طرفين مي خواهم با تعامل و پرهيز از حواشي دل ميليونها هوادار سرخدل را شاد کنند و آرامش را به تيم هديه دهند. يا علي
;