مهرداد میناوند
4 سال پیش
مهرداد میناوند
السلام عليك يا علي ابن موسي الرضا فرودگاه مهرآباد در خدمت دوستان و اساتيد داريوش ارجمند -مجيد مظفري-مجتبي محرمي-سهراب بختياري زاده-بهروز رهبري فرد-ادموند بزيك-نيما نكيسا-بهنام ابولقاسم پور-افشين دهقان و پرواز به سوي سرزمين عشق. مشهد مقدس جهت شركت در مراسم خيره موسسه دارالكرام .التماس دعا
;