مهرداد میناوند
5 سال پیش
مهرداد میناوند
حيف,حيف,حيف دو امتياز حساس به راحتي از دستمان رفت. در اوج شايستگي و اقتدار متاسفانه نشد که با سه امتياز از زمين بيرون بياييم. بد شانسي و البته کم دقتي عواملي بود که مانع از برد ما شد. هيچ تيمي نمي تواند نود دقيقه اين ذوب آهن را تحت فشار بگذارد و موقعيت هاي فراوان گلزني ايجاد کند اما پرسپوليس اين کار را کرد. افسوس که فوتبال بي رحم است. با اميد به روزهاي آينده از تيممان تا آخرين نفس حمايت مي کنيم
;