مهرداد میناوند
4 سال پیش
مهرداد میناوند
سلام متاسفانه اتفاقات امروز بازتاب هاي متفاوتي داشت که البته دود آن بيشتر به چشم پرسپوليس مدعي خواهد رفت اگر آبي روي اين آتيش نريزيم. اول)در همه جاي دنيا و در هر صنف و کسب و کاري,هر عضو طبق قراردادي که بين او و مجموعه امضا شده بايد حق و حقوق خود را از يک ريال تا يک ميليارد تومان دريافت کند,هيچ شکي نيست که من و شما هم دوست نداريم دريافت دستمزدمان عقب بيفتد چرا که آن را حق خود مي دانيم. دو)من اصلا با نحوه اعتراض بازيکنان موافق نيستم, حتي اگر اصل خواسته ي آنها به حق باشد, اعتصاب و تمرين نکردن جايي در پرسپوليس ندارد,دو سال پيش همين اعتصاب تمرکز را از تيم گرفت و قهرماني به راحتي از دستمان پريد.قطعا راه هاي بهتري هم براي دريافت مطالبات وجود داشت. سه)من بلافاصله با تعدادي از بازيکنان صحبت کردم و مراتب ناراحتي خودم و پرسپوليسي ها را به گوش آنها رساندم و خداي بزرگ را شاهد مي گيرم که خود اين بازيکنان هم ابراز پشيماني کردند و از اتفاقات پيشامده ناراحت بودند و قول دادند با عذرخواهي از هوادارن و اعضاي تيم با قدرت به تمرينات برگردند. چهار) هواداران عزيز و فهيم پرسپوليس من هم مثل شما ناراحت هستم اما باور کنيد براي قهرماني
;