مهرداد میناوند
5 سال پیش
مهرداد میناوند
به به تيم اول ايران و اسيا ، مثل ى زندگى نه بزار حقيقت بگم خود زندگى هستش پرسپوليس????????????
;