مهرداد میناوند
5 سال پیش
مهرداد میناوند
اون چيزى كه تورو متمايز كرد اخلاقت بود ، روحت شاد سيروس قايقران عزيز
;