مهرداد میناوند
5 سال پیش
مهرداد میناوند
ياد گرفتم اين بار که دستانم يخ کرد، دستان کسي را نگيرم! جيب هايم مطمئن ترند.!! دنيا رو مي بيني؟ حرف حرف مياره، پول پول مياره، خواب خواب مياره.ولي محبت، "خيانت" مياره! کاش همه ميدانستن دل بستن به "کلاغي که "دل" دارد، بهتر است از "طاوسي که زيبايي" دارد!! کاش ميشد انگشت را تا ته حلق فرو کرد و بعضي دلبستگي ها را يکجا بالا آورد!!!!وفاداري آدم ها رو "زمان" اثبات مي کنه نه "زبان"!!! زندگى به من آموخت: که"هيچ چيز از هيچ كس بعيد نيست"!!!! اين جمله رو هرگز فراموش نکن : "براي دوستت دارم بعضي ها؛ "مرسي" هم زياد است!!
;