مهرداد میناوند
5 سال پیش
مهرداد میناوند
‌وقتى به يه مگس بال هاى پروانه رو بدي نه قشنگ ميشه نه ميتونه باهاش پرواز کنه ... ميدونى دارم از چى حرف ميزنم؟! اصالت بال و پر بيخود به کسي دادن اشتباست... همه آدم ها ظرفيت بزرگ شدن را ندارند، اگر بزرگشان کنيم گم مي شوند و ديگر نه شما را مي بينند و نه خودشان را. بياييم به اندازه آدم ها دست نزنيم.
;