مهرداد میناوند
5 سال پیش
مهرداد میناوند
عاشق اگر مي شويد عاشق رفتار آدم ها نشويد آدم ها گاهي حالشان خوب است،گاهي بد رفتارشان متأثر از حالشان است عاشق افکارشان شويد افکار حتي در بدترين حال آدم ها هم تغيير نمي کند
;