مهرداد میناوند
5 سال پیش
مهرداد میناوند
امشب تعصب پرسپوليسي بازم خودشو نشون داد @perspolistehran66 امشب در شبکه محلي استان کردستان مسابقه اي با اسم *چريکه ي شه و* برگزار شد 2 تا شرکت کننده داشت . يکي از شرکت کنندگان ب اسم عزيز ميناوند ب روي صحنه اومد و وقتي سوال کردن در مورد فاميلش گفت اول فاميل ما چيز ديگري بوده اما بخاطر عشق خودم و پسرم مهران ميناوند ب مهرداد ميناوند فاميل رو تغيير دادين و فاميل ما ميناونده و اينجاش جالبه مهرداد خان ميناوند با برنامه تماس ميگيره و از خوشحاليش حرف ميزنه اينجاس ک تعصب و وفاداري پرسپوليس مشخص ميشه ???????????????? @perspolistehran66 @kurd22 ?????????????? دلم نيومداين حس هموطن كردستانيم ديده نشه خدايا شكرت
;