مهرداد میناوند
5 سال پیش
مهرداد میناوند
حرمتها که شکسته شد مسيح هم که باشي، نميتواني دل شکسته را احيا کني... آنچه در دستت بود، امانتي پنهان بود که حراج شد، آنچه نبايد بگويي گفته شد، فاجعه را يک عذر خواهي درست نميکند! حرف، حرف ويران کردن دل است، نه ديواري خراب کني و از نو بسازي! "دلي که ويران کردي، قصري بود که خود ساکن آن بودي" راستي حالا که خود را بي خانه کردي، با آوارگيت چه ميکني لابد به خرابه هاي جا مانده از ديگران پناه ميبري ...
;