مهرداد میناوند
4 سال پیش
مهرداد میناوند
حقيقت اين است... فرودگاه ها، بوسه هاي بيشتري از سالن هاي عروسي به خود ديده اند! و ديوار بيمارستان ها بيشتر از عبادتگاه ها دعا شنيده اند! هميشه اينگونه ايم...! همه چيز را موکول مي کنيم به زماني که... چيزي در حال از دست رفتن است!
;