مهرداد میناوند
4 سال پیش
مهرداد میناوند
براي آرامش هم دعا كنيم... براي قضاوت نكردن... براي زرنگي نكردن... براي دروغ نگفتن... براي وفاي به عهد... براي مهربان بودن... براي دلي را نشكستن... براي انسانيت دعا كنيم... شايد اگر بخواهيم و براي بهتر شدن تلاش كنيم... ديگر لازم نباشد از همديگر طلب حلاليت كنيم.
;