مهرداد میناوند
4 سال پیش
مهرداد میناوند
فرودگاه روتردام هلند، قبل از بازى با فاينورد، جام باشگاهاى اروپا 16 سال پيش. چه زود گذشت
;