مهرداد میناوند
4 سال پیش
مهرداد میناوند
سلام عيد سعيد فطر بر شما دوستان عزيزم مبارک. اين تيشرت که در عکس مي بينيد را در يکي از سفرهايي که همراه اشتروم گراتس به ايتاليا داشتم خريدم. بعد از يک جست و جوي چند ساعته به دنبال لباسي با شماره هفت تا بتوانم ارادت و علاقه خودم به سلطان بي تکرار فوتبال ايران و آسيا,عاليجناب علي پروين را به همگان نشان دهم. امروز اين عکس را يکي از دوستانم براي من فرستاد و خاطره ها را زنده کرد. با آرزوي سلامتي و طول عمر براي سلطان عزيزمان
;