مهرداد میناوند
4 سال پیش
مهرداد میناوند
-هرجا دلت شکست، خودت تيکه هاشو جمع کن. تا هر کسي منت دستاي زخميشو سرت نذاره...!!
;