مهرداد میناوند
4 سال پیش
مهرداد میناوند
داداشى، گلى كه تو دربى رو زدى هيچوقت يادمون نميره خدارو شكر كه حالت بهتره????????
;