مهرداد میناوند
5 سال پیش
مهرداد میناوند
ادمها را بدون اينكه به وجودشان نياز داشته باشي دوست بدار... كاري كه خدا با تو ميكند...!
;