مهرداد میناوند
4 سال پیش
مهرداد میناوند
گاهي وقتها دادن يه شانس دوباره به کسي، مثله دادن يه گلوله اضافست براي اينکه بار اول نتونست تو رو خوب هدف بگيره.....!
;