مهرداد میناوند
3 سال پیش
مهرداد میناوند
آقاي عادل فردوسي پور عزيز، شما و برنامه نود هميشه براي من قابل احترام بوده ايد و قدردان زحمات شما براي فوتبال هستم، اما به عنوان يک پرسپوليسي از شما مي خواهم اخبار مربوط به پرسپوليس را بزرگنمايي نکنيد و با استفاده از تريبون رسانه ملي سعي در به حاشيه کشيدن تيم محبوب مارا نداشته باشيد پرسپوليس با قدرت جلو مي رود و ايجاد حاشيه هاي مديريت شده فقط همدلي و اتحاد پرسپوليسي هارا بيشتر مي کند چون ما به سرمربي محبوب تيممان ايمان داريم و مطمئن هستيم با وجود ايشان هيچ اتفاق ناخوشايندي رخ نمي دهد و بازيکنان با نظر مستقيم ايشان جذب باشگاه مي شوند. ممنون
;