مهرداد میناوند
4 سال پیش
مهرداد میناوند
چيزي تا دربي باقي نمانده و اين در شرايطي است که جايگاه و وضعيت دو تيم در جدول کاملا متفاوت است. اما تاريخ دربي ها نشان مي دهد هيچ وقت رتبه دو تيم متر و معيار مناسبي براي برتري در اين مسابقه نبوده است. خود من در دربي رفت فصل هشتاد و دو-هشتاد و سه اين مسئله را تجربه کردم، ما با توجه به تيم پرستاره و سرحالي که داشتيم با غرور کاذب راهي ميدان شديم و متاسفانه شکست خورديم. من به عنوان يک پرسپوليسي وظيفه دارم که اين موضوع را به بازيکنان متعصب تيمم گوشزد کنم که حتما روز جمعه با احترام زياد به حريف و بدون غرور پا به زمين مسابقه بگذارند و با تمام وجود براي سربلندي پرسپوليس تلاش کنند و خود را از پيش برنده ندانند.ما به سه امتياز دربي نياز داريم و اين فقط با تلاش، تمرکز،سختکوشي و همدلي به دست خواهد آمد. به اميد موفقيت تيم محبوبمان در دربي پايتخت. پ ن: همه ما پرسپوليسي ها وظيفه داريم از تيم خود و جناب آقاي طاهري حمايت کنيم پس با مشارکت در طرح اقتصادي باشگاه و فرستادن عدد شش(?)به سامانه سي نود(????) همراه و پشتيبان پرسپوليس خواهيم بود
;