مهرداد میناوند
3 سال پیش
مهرداد میناوند
وارد استخر كه ميخواي بشي معمولا نوك پات رو داخل آب ميزني تا بسنجي شرايط رو بعد آروم آروم نرده ها رو ميگيري و وارد ميشي تا بدنت خودش رو با دماي آب وفق بده بعضي ها اما لباس رو كه درآوردند شيرجه ميزنن داخلش .. حتي عمق آب رو نميسنجند كه مبادا ضربه مغزي نشن. حكايت وارد رابطه شدن هاي امروزي مي مونه! اول سرد و گرمش رو بچش عمقش رو نگاه كن بعد شروع كن به شنا كردن خيلي از خفه شدن ها، بخاطر نسنجيدنِ همين عمقِ رابطه هاست
;