مهرداد میناوند
4 سال پیش
مهرداد میناوند
سلام هر سال اين روزها تداعي کننده يکي از مهم ترين اتفاقات تاريخ معاصر ايران است،جنگ تحميلي و هشت سال دفاع مقدس مردان و زنان سرزمينم از مرزهاي اين خاک پر برکت شايد من و نسل من اين واقعه را به خوبي درک کرديم و زخمهايش را ديديم و درد کشيديم، ما که سال هاي کودکي و نوجواني را با صداي بمب و آژير و گلوله و خون و زخم سپري کرديم. حال خوب و آرامش امروزمان را مديون مردان غيوري هستيم که با گذشت، ايثار و فداکاري جنگيدند تا ذره اي از خاک مقدس ايرانمان به دست دشمن نيفتد.مرداني که هنوز هم در ميان ما هستند و آنهارا با زخم ها و دردهايشان فراموش کرده ايم و با بي معرفتي تنهايشان گذاشته ايم. کاش يادمان نرود حال امروزمان را مديون چه عزيزاني هستيم، کاش خودمان را ميان روز مرگي ها گم نکنيم.
;