مهرداد میناوند
3 سال پیش
مهرداد میناوند
زمين خوردن مهم نيست... مراقب باش کسي را زمين نزني... با کلامي تلخ و قضاوتي بيجا....
;