مهرداد میناوند
3 سال پیش
مهرداد میناوند
قلبم درد گرفت ، دكتر دستم به قلم نميره كه بگم تو اين دنيا نيستى، روحت شاد رفيق نيه راه
;