مهرداد میناوند
4 سال پیش
مهرداد میناوند
سلام نهمين بازي تيم محبوبمان هم به پايان رسيد و صدر نشيني ما ادامه پيدا کرد. علي رغم اينکه نيمه اول خوبي را نداشتيم اما در چهل و پنج دقيقه دوم بر بازي مسلط شديم و حتي مي توانستيم برنده ميدان باشيم که شانس با ما نبود. از دست رفتن پنالتي هم در فوتبال طبيعي است و بازيکنان بزرگ هم با بدشانسي مواجه مي شوند درست مثل حسين ماهيني عزيز و متعصب که امروز اين اتفاق را تجربه کرد. حضور رامين رضاييان پرانگيزه هم از نکات مثبت امروز بود که در همان دقايق کوتاه هم نمايش خوبي داشت.صميمانه از زحمات بازيکنان و کادر فني تشکر مي کنم. در مورد حواشي بازي امروز هم بايد عرض کنم حساب تماشاگرنماها از مردم شريف خوزستان جداست،و منصفانه نيست که بخواهيم بابت اشتباه آن چند نفر خوزستانيهاي خونگرم را قضاوت کنيم. من به اين خطه مظلوم ارادت خاصي دارم و معتقدم سرزمين ما به خوزستان قهرمان براي آن هشت سال بدهکار است، اميدوارم ديگر شاهد چنين اتفاقاتي نباشيم
;