مهرداد میناوند
4 سال پیش
مهرداد میناوند
رفيق هميشه و هنوز، هم تيمي قديمي و يادآور خاطرات شيرين دور و نزديکم روز ميلادت مبارک. حتي از تو نوشتن هم جادو به همراه دارد درست مثل جادوهاي جادوگري که در مستطيل سبز چشم ها را مات مي کرد و قلب ها را فرا مي گرفت. خوشحالم که در قلب يک ملت خانه اي امن و پابرجا داري. آرزو مي کنم هميشه بدرخشي و در اوج قدم برداري
;