مهرداد میناوند
4 سال پیش
مهرداد میناوند
گذشته ي آدما مثل خاکي مي مونه که رو يه قالي کهنه و قديمي نشسته. اينکه چوب دستت بگيري و هي بکوبي به اون قالي، فقط گردوخاکشو بلند مي کنه و مي فرسته ته حلقت و باعث آزار خودت ميشه. گذشته ها و آدماي گذشته رو به حال خودشون بذارين. چون اگه قرار بود جايي تو زندگي شما داشته باشن الان پيشتون بودن .
;