مهرداد میناوند
4 سال پیش
مهرداد میناوند
سلام فردا يک بازي بسيار مهم پيش روي ماست و پرسپوليس عزيز نياز به حمايت دارد تا نيم فصل را با رتبه اول به پايان رساند. قطعا حضور شما هواداران مي تواند همدلي و اتحاد ارتش سرخ را به رخ حاشيه سازاني که در اين چند روز بر عليه ما جبهه گرفتند بکشاند. پرسپوليس اين روزها بيشتر از هميشه به حمايت ما نياز دارد و بايد در راستاي برنامه هاي مديريت و کادر فني پشتيبان تيم محبوبمان باشيم. به دليل تمرينات تيمم امکان حضور در ورزشگاه براي من ميسر نيست اما قلبم در کنار شماست
;