مهرداد میناوند
4 سال پیش
مهرداد میناوند
سلام کارنامه هر شخص بيانگر ميزان تلاش و کوشش اوست و بهترين معيار براي سنجش و قضاوت هر فرد است. شايد روزي که مشکلات و حواشي در پرسپوليس بيداد مي کرد انتخاب دکتر طاهري به عنوان سرپرست باشگاه خيلي به مذاق هواداران خوش نيامد، خود من هم در ابتدا منتقد ايشان بودم اما زمان ثابت کرد که همه ما در اشتباه بوديم. آرامش امروز پرسپوليس و نتايج خوب دو فصل اخير نشان از مديريت کم نقص آقاي طاهري بر پرسپوليس دارد. رضايت حداکثري هواداران از ايشان هم سند ديگري مبني بر موفقيت ايشان است. اما متاسفانه عده اي منفعت طلب که از جريان هاي بيروني خط مي گيرند قصد دارند تا با ايجاد حواشي خودشان را به ميز مديريتي باشگاه برسانند، عده اي که در گذشته هم به پرسپوليس خيانت کرده اند، مطمئن باشيد اگر به اين رفتارهاي دور از جوانمردي ادامه دهند نام خودشان و همينطور بعضي پيشکسوتان حامي آنهارا خواهم گفت تا مردم در موردشان قضاوت کنند‌ . آقايان اجازه بدهيد پرسپوليس به مسير خودش ادامه دهد، هواداران صاحب اصلي اين تيم هستند و از مديريت فعلي رضايت کامل دارند، ترکيب دکتر طاهري و جناب برانکو بعد از مدت ها قلب هواداران سرخ را شاد کرده است پس لطفا به ترکيب تيم
;