مهرداد میناوند
4 سال پیش
مهرداد میناوند
اشک هايي که پس از هر شکست ميريزيم همان عرقي است که براي پيروزي نريخته‌ايم...
;