مهرداد میناوند
4 سال پیش
مهرداد میناوند
ليست جديد تيم ملي اعلام شد و باز هم جاي خالي ستاره هاي پرسپوليس ديده مي شود، واقعا با کدام منطق مي شود سروش رفيعي و محسن مسلمان را ناديده گرفت؟ چگونه مي شود حسين ماهيني مطمئن و کمال جنگنده را نديد؟ من نمي خواهم آرامش تيم ملي را بر هم بزنم اما واقعا کار کيروش چيزي جز لجبازي نيست. واقعا محسن و سروش بايد چه کار مي کردند تا به تيم ملي برسند؟ مگر بهتر از آنها داريم؟ من انقدر از بازيکنان تيمم حمايت مي کنم تا يک نفر حق آنها را بدهد، خواهش من از بازيکنان اين است که با قدرت ادامه دهند و روحيه و انگيزه خود را نبازند چون آينده متعلق به آنهاست
;