مهرداد میناوند
3 سال پیش
مهرداد میناوند
چه زيباست پرچم سه رنگ ايرانم.چه خون دلها و مصائبى كه اين كشور عزيزم نكشيده...مگر ميشود سكوت كرد مگر ميشود حب و بغض را ديد و دم نزد.عكس بالا گوياى خيلى مسائل است.تيم فراموش نشدنى 98 متشكل از 9 بازيكن فيكس پرسپوليسى كه به تعداد آنها بايد به نامهايى همچون سعداوى،نكيسا،شاهرودى،پيروانى و سراج را اضافه كنيد.تيمى كه بهترين نتايج را در كل ادوار جام جهانى كسب كرد.آنروزها كسى با حب و بغض و رنگى با مسائل برخورد نكرد،آنروزها همه صلاح تيم ملى را مى خواستند،آنروزها تيم ملى كشورم ملك شخصى كسى نبود آنروزها تيم ملى كشورم جولانگاه تسويه حسابهاى شخصى نبود.هموطنان خوب و فهيم استقلاليهاى ناب و دوست داشتنى همين شما بارها منِ ميناوند را با تشويقهاى گرمتان حمايت ميكرديد فارغ از هر رنگ و هر تعصبى و فقط بخاطر عرق مليتان.يك نفر مثل ميناوند كه خود را هميشه سرباز تيم ملى خوانده چه در گذشته چه حال بايد صداى مردم را به گوش آقايان برساند.اگر اشاره به فقدان بازيكنانى از پرسپوليس را در تيم ملى كردم ولله قصدم صلاح تيم ملى بود و اينكه حق مردم خوب ما كه هميشه و در همه حال اين تيم ملى را حمايت كردند نيست كه دلايل حذف نابغه هاى فوتبالى خود را ندان
;