مهرداد میناوند
4 سال پیش
مهرداد میناوند
سلام در فاصله چند ساعت مانده تا بازي حساس پرسپوليس و الهلال براي تيم محبوبم آرزوي موفقيت مي کنم، شک ندارم بازيکنان براي اعتلاي نام پرسپوليس از جان مايه خواهند گذاشت. امروز مصاحبه اي از آقاي تاج ،رياست فدراسيون فوتبال خواندم که تامل برانگيز بود، نکته اول اينکه مگر مي شود بازيکن خارجي جذب نکرد؟ اين مصداق بارز پاک کردن صورت مسئله است، اين يک تصميم اشتباه است که هيچ نفعي براي فوتبال ندارد. با وجود بزرگاني مثل مهندس عابديني که شخصا ارادت خاصي به ايشان دارم انتظار ما بهبود شرايط حاکم بر فوتبال است نه چيز ديگري. نکته دوم که بسيار هم حائز اهميت است بحث پيگيري مطالبات فوتباليست هاي ايراني است، بازيکنان داخلي از چه راهي بايد طلب خود را از باشگاه ها بگيرند؟ کدام کميته يا زير مجموعه اي از فدراسيون جوابگوي بدهي باشگاه ها به بازيکنان ايراني است؟ بازيکنان ايراني طبق چه قانوني بايد ماليات قرادادي را بپردارند که موفق نشده اند بخش زيادي از آن را دريافت کنند؟ آقاي تاج درخواست من از شما اين است که اين مسئله را با جديت پيگيري کنيد که حق هيچ فوتباليستي ضايع نشود
;