مهرداد میناوند
3 سال پیش
مهرداد میناوند
شنيديد كه ميگن ميمون هرچى زشت تره بازيش بيشتره؟؟؟????مصداقش همين بازيكناى زشت تر از ميمونِ تيمِ گاله گوزىِ آل سقوطِ كه قبل از بازى با استراليا بى اعتنايىِ ناپسندى رو به يك دقيقه سكوت به احترام شهيدان ديروز كردند و جلوى ديده ميليونها بيننده شروع به جفتك انداختن كرده و خودشون رو بيشتر از قبل از چشم دنيا انداختن. كوچولوها شما كه از در رفتنِ يك ترقه تو صد كيلومتريتون جا خراب ميكنيد اين لات بازيها رو براى ما كه با موشك خاطره داريم در نياريد. آقايون فدراسيون ديديد كه ما رو بخاطر يك ليزر انداختن چطور نقره داغ كردند لطفا نذاريد اين حركتشون بدون پاسخ بمونه. راستى عزيزانى كه قصد سفر به حج را داريد فكر ميكنم كه ديگر حجت بر همه ما روشن است...
;