مهرداد میناوند
4 سال پیش
مهرداد میناوند
روىِ سخن بنده با قُليهاى تيم دوم پايتختِ كه اين مدت سنگ تموم گذاشتن و تا تونستن حرفهاى ركيك و اونچه را كه لايق خودشون و خونوادشون هست رو نثار من كردن.مگسها كمتر ويز ويز كنيد ريز ديده ميشيد.با اين كارهاتون من رو از قبل مصمم تر ميكنيد و اگر بيش از اين از حد خودتون تجاوز كنيد تيم سوم پايتخت خطابتون ميكنم...اين رو آويزه گوشتون كنيد كه من كارى با پيشكسوت پرسپوليس بودن ندارم من يك پرسپوليسيه واقعى و متعصب هستم و تا قيامت از تيمم حمايت ميكنم و پا پس نميكشم...من احترام زيادى براى طرفداران واقعى و با شخصيت تيم رقيب قائلم از قضا رفقاى بسيار خوب و نازنينى هم دارم كه بسيار هم دوست داشتنى هستند. ???????????? پ.ن:در خدمت عزيزان دل على آقاى پروين،افشين خان پيروانى،آقا مجتبى محرمى و رياضتىِ عزيز افطلر را ميهمان رييس جمهور محبوب بوديم.جاى همگى خالى و التماس دعا
;