مهرداد بایرامی
سلام ، پيراهن مقدس تيم ملي با شماره هشت مرتضي پور علي گنجي براي انجام کار خير و کمک به نيازمندان که توسط کل ملي پوشان امضا شده به فروش ميرسد ، لطفا جهت هماهنگي با شماره زير تماس بگيريد 09338888550
;