مهرداد بایرامی
6 سال پیش
مهرداد بایرامی
خدايــــــــــــــــــــ?ـــــــــــــــــــــــا . . . وقتي همه چيز را به تو مي سپارم ، نورِ بي كرانِ تو در من جريان مي يابد ؛ و دعايم به بهترين شيوه ي ممكن متجلي مي شود . . . پس هم اكنون خود را در آغوش تو رها مي كنم ، تا تمام آشفتگي ها و سردرگمي هايم ، در حضور امن و گرمِ تو ، به آرامي ذوب شوند و از ميان بروند . . . دوستـــان عيــدتون مبارك??????
;