مهرداد بایرامی
4 سال پیش
مهرداد بایرامی
سلام، ممنونم از تك تك هواداراي با معرفتمون، كه امروز واسم تو استاديوم سنگ تموم گذاشتن ، دست همتونو ميفشارم، از اينكه پيگير مصدوميتم بوديد، خدارو شكر فقط كشيدگي همسترينگ پا بود كه با چند روز استراحت خوب ميشم، امروز فهميدم كه شما هوادارا چقدر هوامو داشتين ايشالله بيشتر خوشحالتون كنيم????????
;